Sikkerhed er om noget en vigtig del af hverdagen, specielt når man arbejder i en produktionsvirksomhed – ofte er dagligdagen præget af maskiner, som både er komplicerede at bruge og farlige, hvis de håndteres forkert. Når sikkerheden er i top flyder arbejdet til gengæld perfekt, hvorfor sikkerhed altid må prioriteres højt.

At håndtere interne sikkerhedsprocedurer og information til medarbejdere kan være en både kompliceret og bekostelig affære, da undervisning, papirmaterialer og løbende opdateringer både kan kræve meget tid og mange penge.
Hvis man i stedet benytter sig af videomediet til undervisning og informationsdeling blandt sine medarbejder, eliminerer man problemet med produktion af materialer, og man minimerer tvivlsspørgsmål og kommer dermed tættere på målet om minimeret spild – antallet af fejl bliver også lavere, da man fra starten har givet sine medarbejdere en fælles referenceramme, de altid kan vende tilbage til og se igen.
Med film kan man formidle vigtige informationer med stor præcision og på langt kortere tid end med skrift, og man behøver ikke gentage et kursus flere gange, for at opdatere sine medarbejdere om eventuelle ændringer – man redigerer blot filmen hvis det er nødvendigt, og sender den ud igen.
Mange virksomheder bruger en betydelig mængde tid og økonomiske midler på at uddanne afløsere og ansatte med tidsbegrænsede ansættelsesperioder – hospitaler, uddannelsesinstitutioner og produktionsvirksomheder er nødt til at være sikre på, at visse procedurer altid er de samme, for at resultaterne stemmer overens med lovgivning og generel succes på arbejdspladserne.

Ved at bruge film til formidling af sikkerhedsprocedurer og instruktion af medarbejdere kommer man også ud over eventuelle forståelsesproblemer, hvad enten disse måtte skyldes manglende koncentration, mangelfuld undervisning eller problemer som f.eks. ordblindhed – alle forstår film både hurtigere og mere detaljeret end både skrift og mundtlig formidling. Misforståelser minimeres, for filmen vil altid være fælles reference for alle på arbejdspladsen, så selv helt nye medarbejdere vil kunne udføre komplicerede opgaver, idet de altid kan tilgå filmen, hvis de kommer i tvivl om en specifik proces.
Mange processer kan også formidles nonverbalt, når man benytter sig af videomediet – man behøver ikke sige noget, hvis man kan vise det – dermed minimerer man også eventuelle sprogbarrierer, der ellers kan opstå hos multinationale virksomheder.
Tænk på sikkerhedsanvisningerne, der bliver vist på skærmene i lufthavne verden over: de er nemme at afkode for alle uanset nationalitet, og der er aldrig tvivl om hensigten: ”for at gøre turen gennem security nemmere for alle, beder vi jer om, at tage nøgler, penge og telefon ud af lommerne, computeren ud af tasken” osv. Alle kan forholde sig til det, og det nedsætter tidsspildet markant, når alle følger anvisningerne, allerede inden de står og skal have deres ting gennem scanneren.

YouTube viser konstant, at der i høj grad er brug for ”how to”-videoer, når folk står overfor tvivlsspørgsmål i alt fra madlavning til kompliceret computerprogrammering, så det er nærtliggende at overføre denne simple og effektive form for instruktionskommunikation til en arbejdsplads.
Har din virksomhed en standardiseret Code of Conduct, som alle medarbejdere skal følge (det være sig i forhold til påklædning, kropssprog eller opførsel overfor kunder og/eller samarbejdspartnere), kan man også nemt lave en film, der kan instruere medarbejdere i (og senere minde dem om), hvordan de skal agere.

Vigtigst af alt er muligheden for at fastholde et publikum, og derfor handler det altid om planlægning og stærk formidling af de væsentlige pointer – jo kortere og mere præcis filmen er, jo længere vil folk også kunne huske den og dermed bruge den til noget fornuftigt.

Film er kort sagt den nemmeste og mest effektive form for kommunikation, man kan bruge på sin arbejdsplads, specielt når det kommer til standardiserede procedurer og uddannelse af nye medarbejdere.